Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů a GDPR

Ve Stomatologii Ondřejov bereme ochranu osobních údajů velmi vážně. V souladu s evropským nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) se zavazujeme chránit soukromí našich pacientů a zabezpečit bezpečnou manipulaci s jejich osobními údaji. Sbíráme pouze nezbytné údaje, jako jsou jméno, kontaktní informace a zdravotní historie, které potřebujeme k poskytování našich služeb a k zajištění nejvyšší možné kvality péče. Každý pacient má právo požadovat přístup k svým údajům, jejich opravu nebo vymazání.

Veškeré osobní údaje jsou pečlivě uchovávány a chráněny před neoprávněným přístupem. Používáme moderní technologie a postupy, které zajišťují, že všechny informace jsou zabezpečené a zacházeno s nimi v souladu s právními předpisy. Je nám jasné, že ochrana osobních údajů je kontinuální proces, a proto průběžně hodnotíme a aktualizujeme naše bezpečnostní protokoly a postupy ochrany dat.

Kontaktní údaje správce

Viktor Hrubý
Bohunická 67/335, 625 00 Brno, Česká republika
Email: [email protected]

Práva subjektů údajů

Každý subjekt údajů má v souladu s GDPR právo na přístup k jeho osobním údajům, jejich opravu, výmaz (právo být zapomenut), omezení zpracování, námitky proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Jsme připraveni vám v jakékoliv otázce ochrany osobních údajů poradit a poskytnout veškeré relevantní informace.

Napsat komentář

*

*

*

© 2024. Všechna práva vyhrazena.