Zásady ochrany osobních údajů

Úvod

V Stomatologii Ondřejov se zavazujeme chránit soukromí našich pacientů a zajišťovat ochranu jejich osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy. Tento dokument slouží jako naše Zásady ochrany osobních údajů a poskytuje informace o tom, jak shromažďujeme, používáme a chráníme informace, které nám poskytnete.

Shromažďování a použití osobních údajů

Osobní údaje shromažďujeme za účelem poskytování stomatologických služeb, zlepšení kvality našich služeb a komunikace s vámi. Tyto údaje zahrnují, ale nejsou omezeny na, vaše jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu a zdravotní informace týkající se vaší ústní péče. Věříme, že důkladná ochrana osobních údajů je klíčová pro poskytování kvalitní péče.

Ochrana a bezpečnost údajů

K ochraně vašich osobních údajů používáme rozsáhlé technické a organizační opatření. Tyto opatření zahrnují, ale nejsou omezeny na, šifrování dat, řízení přístupu, pravidelné bezpečnostní audity a školení zaměstnanců. Jsme odhodláni uchránit vaše informace před neoprávněným přístupem, změnami, zveřejněním nebo zničením.

Práva subjektů údajů

Máte právo požadovat přístup k vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, nebo omezení zpracování. Dále máte právo namítnout proti zpracování vašich údajů a právo na přenositelnost údajů. Pokud máte dotazy nebo obavy ohledně zpracování vašich osobních údajů, můžete se obrátit na nás prostřednictvím e-mailu na [email protected].

Kontaktní informace

V případě dotazů ohledně zpracování vašich osobních údajů nebo při vykonávání vašich práv se prosím obraťte na správce údajů, Viktor Hrubý, na adrese Bohunická 67/335, 625 00 Brno, Czech Republic, nebo na e-mailu [email protected].

Napsat komentář

*

*

*

© 2024. Všechna práva vyhrazena.